CALL: 0-2115-1376,0-2416-1281 | Email: info@motiongroup.co.th

สินค้า

สินค้า >> Pool store >> วาล์ว / VALVES >> สวิงเช็ควาล์ว SWING CHECK VALVE ยี่ห้อ ERA


วิงเช็ควาล์ว SWING CHECK VALVE ยี่ห้อ ERA


สวิงเช็ควาล์ว SWING CHECK VALVE ยี่ห้อ ERA เป็นวาล์วที่ควบคุมการไหลของ ของเหลวให้ไหลไปในทิศทางเดียว ไม่ย้อนกลับ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้
Contact
เลขที่ 819/99-100
    หมู่บ้านชีวาบิซโฮมบางบอน
    ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
    เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
0-2115-1376,0-2416-1281
099-756-3484 (ฝ่ายบริการลูกค้า)
0-2116-1376
info@motiongroup.co.th
Social